Uvirkelighedsfølelse

Uvirkelighedsfølelse Behandling

Uvirkelighedsfølelse
som også kaldes depersonalisering,  derealisering, dissociation eller

dissociativ lidelse - er et af de mest skræmmende angst symptomer, som opleves blandt mange angst- og PTSD ramte. 


Den beskrives ofte som en følelse af, at man pludselig ser sig selv, andre eller sin omverden på afstand enten udefra eller indefra. Som en drømmeagtig tilstand, hvor man ikke mere kan mærke de følelser, som normalt er forbundet med det man ser. At man mangler forbindelse til sine omgivelser, sig selv eller sin krop. Eller måske oplever indre diskussioner og føler sig som en fremmed overfor sig selv.  Ser man f.eks. sin mand, kone eller barn, kan man pludselig ikke rigtigt mærke eller fornemme den pågældende. Heller ikke hvor meget man elsker hende/ham. Som om der er kommet en glasvæg imellem, som nu spærrer helt for følelserne. Mange føler også at deres syn er blevet sløret, at man er ”langt væk”, fremmedgjort og rammes ofte af en overvældende og skræmmende ensomhedsfølelse.


Ca. 20% oplever denne uvirkelighedsfølelse i perioderne hvor angst eller stress også er dominerende. Enten kortvarigt over nogle minutter. Eller i varierende styrke hvor den er til stede mere eller mindre over flere dage eller uger. De fleste bliver meget skræmte og bange for om de er ved at blive psykotiske eller sindssyge. Og forestillingen om at man måske skal være fanget denne frygtelige mareridtsagtige tilstand altid er ganske forfærdelig. Det gør den udløsende angstreaktion endnu kraftigere og dermed forstærkes angstens onde cirkel med angst-for-angsten yderligere.

Naturlig Beskyttelse

Men heldigvis er ”uvirkelighedsfølelsen” en helt ufarlig tilstand, som intet har med sindsyge at gøre. Og som ikke engang behøver at være så svær at slippe ud af igen. For det er i virkeligheden en af kroppens og psykens helt naturlige beskyttelsesmekanismer, som skal hjælpe os til at håndtere og overleve kraftige ubærlige følelsesmæssige oplevelser, som man ikke er i stand til at håndtere i situationen. F.eks. ved chok fra dramatiske ulykker og katastrofer, når en person man elsker dør meget pludseligt eller ved brutale overgreb eller misbrug. Situationer hvor følelserne kan være så stærke, lammende og måske direkte destruktive at kroppens forsvarsmekanismer vælger helt at lukke helt ned for følelserne, fordi reaktionen måske kan risikere blive livstruende.


Det er mest almindeligt at man har oplevet uvirkelighedsfølelsen første gang som barn i en smertefuld uløselig situation. F.eks. hvis man følte sin tryghed truet i en situation som man ikke forstod og ikke kunne rumme. Eller hvor man følte sig magtesløs og ude af stand til at gøre noget. Mange oplever også følelsen som voksen i forbindelse med narkotika oplevelser, hvor et "bad trip" eller andre angst provokerende oplevelser under påvirkning af stoffer kan udløse uvirkelighedsfølelsen.  F.eks. hvis man ser en meget uhyggelig film eller udsættes for en grænse overskridende behandling. Mentale eksperimenter kan også lede til uvirklighedsfølelser.


Som beskyttelse mod de situationer, har kroppen så reageret ved at slå følelserne helt fra. Når det først én gang er sket, vil kroppen ofte huske denne beskyttelsesreaktion. Man oplever da at den herefter bliver indarbejdet, som en naturlig reaktion af det beredskab kroppen sætter i gang når man igen mærker frygt, angst eller stress fra en situation som kan minde om den oprindelige. I nogle tilfælde kan uvirklighedsfølelsen også lægge sig som konstant fornemmelse.

3-delt behandling

I audacis angst terapi er behandlingen af ”uvirkelighedsfølelser” er opdelt i tre faser.


Vi starter med at bearbejde og reducere frygten for selve ”uvirkelighedsfølelsen”. I første session re-konsoliderer vi angsthukommelsens skræmmende opfattelse af ”uvirkelighedsfølelsen” og erstatter den med baggrund og forståelse for hvorfor og hvad der sker, så den i sig selv ikke mere vil føles så skræmmende. Det bliver allerede herefter meget nemmere at være i den.


I de efterfølgende sessioner arbejder vi på at finde frem til den eller de situationer og  oplevelser, hvor du første gang husker følelsen af uvirkelighed. Vi bearbejder herefter de gamle oplevelser og gør dem ”ufarlige” og fjerner derved kroppens oprindelige grundlag for at reagere med uvirklighedsfølelsen.   


Og endelig afsluttes med at bearbejde den udløsende årsag som fik dig i det alarmberedskab der udløste uvirkelighedsfølelsen. Samtidig dykker vi ned i din baggrund og bearbejder årsagerne til at du kunne udvikle denne angst.


Efter behandlingen vil din angst være aftaget og med den vil reaktionerne med uvirkeligshedsfølelse også begynde af aftage. Samtidig har vi fjernet baggrunden for din krops reaktionsmønster, så du ikke mere vil reagere på samme måde. Forløbet vil for de fleste kunne gennemføres over 6 til 12 sessioner i alt.


Vil du behandles for virkelighedsfølelse så klik her og udfyld formularen. Du kan også starte med at ringe til mig på:


Tlf 31 12 93 37