Angsttyper som kan behandles


audacis er en behandlingsform som er udviklet målrettet til at reducere og fjerne angstlidelser. 


De fleste former for angst og stress kan ofte føres tilbage til en ubevidst grundlæggende eksistentiel frygt for at "miste livet". Enten i form af "død" - eller i  form af at "miste det liv", som vi kender og føler os trygge ved. Oplevelsen kan være så stærk at angsten kan virke direkte "lammende" - så den  forhindrer os i at komme videre med mange af de forhold i livet vi i virkeligheden har stærkt brug for at ændre på.


Er du bekymret for din krop, dit helbred eller livsstil. Utilfreds med dit job. Ulykkelig i dit parforhold eller deprimeret over dine fremtidsudsigter, kan den naturlige frygt og angst som trigges heraf - frygten for at miste, blive syg, alene, fattig etc. let betyde at du udvikler en vedvarende stress eller angst, som til sidst låser dig selv fast i situationen. At få reduceret sin grundlæggende utryghed og angst kan derfor give fornyet handlekraft og overskud - som kan få dig ud af den overbelastede tilstand der blokerer dig og tærer på dine kræfter. Så du istedet kan komme igang med at løse dine egentlige problemer.


audacis behandlingen er særdeles virkningsfuld, når man lider af ubegrundet og irrationel angst, som er uden logisk oprindelse i virkligheden. Eksempelvis Sygdomsangst, Panikangst og den angst-for-angsten som følger med. De fleste oplever efter audacis behandlingerne efter en tid, helt at glemme tankerne og følelserne fra den angst som oprindeligt har pint dem.


De mere rationelle angstformer og fobier som har afsæt i en virkelig og reel men overdreven frygt -  som flyskræk, klaustrofobi, eksamensskræk, præsentationsangst, Agorafobi kan også behandles.  Nok til at man ikke længere er forhindret i at gøre de ting som angsten blokerer for*. Men når angsten er begrundet i en reel og virkelig risiko, vil der altid være en rest af naturlig frygt tilbage. Et fly kan jo teoretisk stadig styrte ned, og man kan også risikere at dumpe til eksamen. 

Når angsten aftager får du fornyet handlekraft til at løse dine egentlige problemer.

Generaliseret angst/Bekymrings angst er oftest noget man har arvet eller som er opbygget meget tidligt i sit liv. Det kan også behandles med rigtigt gode resultater, men vil være mere tidskrævende.  Der skal her arbejdes med de tidlige oplevelser og forhold fra opvæksten for at finde nøglen til at genskabe tryghed og troen på sig selv og tilværelsen - og derigennem en fornyet "tillid til livet". 


Socialangst og Præstationsangst er ofte forankret dybere i din personlighed og er meget ofte resultatet af mindreværd eller manglende tro på sig selv. Det vil kræve en mere dybtgående analyse at nå ind til de tidligere hændelser, oplevelser og forhold, som har skabt tvivlen på selvværdet. Men det sjældent svært at finde frem til de rigtige hændelser, og audacis behandlingen til gengæld utrolig effektiv og kan give dig en selvtillid og ”indre ro” tilbage som er svær at forestille sig*.


Ved OCD kan jeg umiddelbart reducere angsten som er forbundet til tvangstanken og handlingerne samt  dæmpe den umiddelbare trang til at gennemføre tvangshandlingerne og tankerne. Men da OCD oftest er en afledningesmanøvre - dvs. en handling/tanke som har beroligende effekt i forhold til et helt andet underliggende og uforløst traume med f.eks. vrede eller manglende selvbestemmelse vender trangen oftest tilbage igen efter en tid. Udfordringen er derfor at finde frem til de underliggende årsager*.


Når vi sammen har fundet dem, kan vi behandle situationen og de undertrykte følelser. Efterfølgende vil tvangshandlingerne og tankerne lige så stille forsvinde helt *.


Reel og velbegrundet angst eller frygt, som skyldes at du står overfor en egentlig fare eller risiko - f.eks. sygdom, job usikkerhed, ægteskabsproblemer etc. kan sagtens antage et urimeligt højt niveau i forhold til hvor slemt det, der kan ske, i virkeligheden er. Mens den type angst ikke kan fjernes helt, kan jeg reducere den til et niveau, som din fornuft finder "rimelig". Det vil gøre det meget mere udholdeligt at leve med din situation, og vil også  gøre dig langt mere nøgtern i dine betragtninger og beslutninger*. Angst-for-Angsten hører også til i denne katagor, og behandles med samme metode.


Vedvarende Stress tilstand er reelt en tilstand af angst, hvor kroppen konstant er i det samme alarmberedskab, som når vi bliver angste. Men når vi konstant er i alarmberedskab, vil kroppen og hjernen til sidst blive overbelastet rent fysiologisk. Og så bryder vi sammen og "går ned med stress".


De fleste situationer hvor vi mærker Stress, kan det føres tilbage til en basal angst for at blive "udstødt" og/eller for at "miste livet", som vi kender det. Alt det kan du læse mere om her. De tanker og følelser af angst og frygt, som ligger bag en situation med vedvarende stress - uanset om den er arbejdsrelateret eller skyldes andre personlige forhold -  kan behandles meget effektivt og  relativt hurtigt. De fleste oplever at kunne slappe af igen efter blot 2-3 behandlinger, og samtidig bliver de mere robuste i forhold til de situationer, som medførte stress reaktionen i første omgang*. Læs meget mere om min Stressbehandling lige her.   


Og derigennem give behandlingen også fornyet handlekraft og overskud til at løse de egentlige problemer.


Er du bevidst om den hændelse, kan din angst sandsynligvis fjernes med nogle få behandlinger. Men selv om vi får fjernet angsten helt fra din ”angsthukommelse”, vil nye hændelser eller tanker altid kunne få din hjerne til at genskabe den. Det kan  kan være en helt naturlig og også rimelig reaktion*

       

*Disclaimer

Der er ingen garanti for at opnå et bestemt resultat i behandlingen. Selv om langt de fleste reagerer positivt, er vi alle forskellige og reagerer forskelligt på behandling. Testimonials på dette websted er derfor ikke nødvendigvis repræsentative for hvad du kan forvente. Ved start af behandling, accepterer du, at vi ikke er ansvarlige i tilfælde af manglende behandlingsresultater.


Hovedkontor:

Gammel Hareskovvej

Hareskovby 

DK-3500 Værløse

Konsultationer  kun efter aftale

Tlf 31 12 93 37
    

Telefontid:
Mandag til Fredag fra 8.45 til 9.15

E-mail: klik her

Copyright  ©  All Rights Reserved 2014