Behandlingen
Sådan bliver du Fri for Angst
læs her om behandlingsformen, forløbet samt teknikken bag
audacis

Behandlingsformen

audacis behandlingnen er udviklet med baggrund i 25 års erfaring i håndtering af min egen angst og er et skræddersyet behandlings- og terapiforløb for dig, der lider af ubegrundet angst som Panikangst, Sygdomsangst eller andre urimelige ængstelser som Generaliseret Angst, Præstationsangst, Social Angst, Fobier m.m. Det er en nøje tilrettelagt behandling, hvor målet er helt at fjerne alle ubehagelige angst følelser, kropslige reaktioner, tankemylder og uvirkelighedsfølelser som udløses helt ubegrundet eller af bestemte bekymringer, tanker og forestillinger og som låser dig fast og begrænser dig i at "leve frit".*


Behandlingen er ikke et traditionelt langvarigt terapi-forløb hvor du skridt for skridt skal gennem et hårdt, målrettet og struktureret arbejde for at få din fornuft til at indse at der ikke er nogle farer at være bange for. Du kommer heller ikke for at lære at bruge strategier og teknikker til at distrahere angsten, bekæmpe den eller dens manglende logik. Og slet ikke for at lære at acceptere og at leve med din angst.


Formålet med audacis behandlingen, er at udrydde og fjerne dine ubegrundede og urimelige angstreaktioner én gang for alle, så du kan få dit liv tilbage igen.* Det liv hvor det er din egen vilje, lyst og glæde som styrer dine valg. Og ikke din angst - eller din frygt for angsten. Vi accpeterer kun den naturlige og rimelige bekymring og frygt, som er til for at beskytte dig og din familie mod de virkelige farer samt den kropslige reaktion og alarmberedskab som virkelige livskriser udløser.


Teknikken bag

audacis behandlingen er en kombinations- behandling hvor der anvendes elementer fra en række gennemprøvede behandlingsmetoder, som hver for sig allerede har vist sig velegnede til angstlidelser. Med metoderne kombineres og indarbejdes den seneste forskning og de nyeste  videnskabelige resultater inden for hjerneforskning samt traume behandling.


Resultaterne er så gode, at det kan være svært at tro på før man selv har prøvet. Derfor kan du her læse facebook beretninger direkte fra mange andre, som nu er angstfri efter et audacis behandlingsforløb.*


I praksis anvendes den evolutionære psykologis forståelse af menneskets basale følelser og reaktioner til at analysere og forstå af vore reaktioner. Det kombineres med forståelsen af hvordan vores hjerne er opbygget og hvordan de forskellige dele af hjernen samarbejder og især ikke samarbejder.


I terapidelen anvendes helt traditionel kognitiv terapi og dialog, kombineret med dele fra den klassiske psykoanalytiske model og metode.


Med afsæt i neuroforskernes seneste opdagelse af  hvordan vor hjerne via neurogenese (fødslen af nye neuroner) og neuroplasticitet (formbarheden af neurale kredsløb) kan omforme, hvordan vi tænker og især husker, er målet med behandlingen at ændre de tidligere utrygheds skabende minder og oplevelser, som angsten bygger på. 


Den nyeste hjerneforskning ved University of Alabama under Professor Overstreet-Wadiche, som senest blev publiceret i januar 2017, viser at tidligere neurale forbindelser i hjernens hukommelse vil dø, når de bliver afløst af nye forbindelser med friske og mere robuste neuroner. Man har således nu påvist fysiologisk at hjernen på denne måde kan ændre og re-konsolidere hukommelsen. Herunder også overvinde f.eks. tidligere traumatiske oplevelser, som skaber grundlaget for angsten. Den opdagelse er helt i overensstemmelse med andre omfattende undersøgelser og forsøg med behandling af patienter med PTSD, gennemført under Professor i kognitiv psykologi, E.A. Phelps ved New Your University i 2009. Hun viser hvordan vores hjerne under helt specielle forhold kan ændre sig og re-konsolidere erindringerne, som ligger gemt i vores "angsthukommelse".  Derigennem kan man permanent ændre  kroppens indarbejdede reaktionsmønste - og herunder udløsning af PTSD reaktioner og angst.*


Metoderne og viden fra de forskingsresultater udnyttes nu i audacis behandlingen til helt at fjerne de gamle fortolkninger af traumatiske oplevelser vi husker fra tidligere i livet og som ligger bag de uhensigtsmæssige tankemønstre, selvopfattelse, ængstelser og utryghed vi stadig har som voksne. I audacis behandlingen kombineres en tankebaseret eksponering og kognitiv forandringsproces, som den kendes fra kognitiv adfærdsterapi, hvor man observerer og genfortolker det skete som voksen og får en mere hensigtsmæssig, optimistisk og stærkere erkendelse af det oplevede. Samtidig hermed anvendes en fysisk terapeutisk proces, baseret på en nyere amerikansk udviklet terapiform, hvor man gennem kroppen kan adressere vore dybeste underbevidste følelser. 

Behandlingsforløbet

I et typsik audacis behandlingsforløb vil vi i løbet af de første sessioner arbejde med Symptombehandling mhb. på at dæmpe de angst-symptomer og angstprovokationer, som generer mest her og nu. Meget ofte er det angsten-for-angsten. Når man fundet mere ro og angsten har dæmpet sig, går vi igang med Årsagsbehandlingen. Her søger vi efter de bevidste eller ubevidste og måske fortrængte forhold, som var årsag til at  angsten kunne opstå. Med en række specielle dynamiske teknikker afdækker vi nænsomt de kritiske og smertefulde oplevelser man gemmer på, og behandler dem efterhånden som de dukker op. Når vi har fundet frem til roden til angsten er man sjældent i tvivl.       


Efter hver audacis behandling vil man føle at ubehaget, smerten og angsten ved tanken om de provokationer vi har arbejdet med, er dæmpet ganske betragteligt. I de fleste tilfælde så meget at de ikke længere er generende at tænke på. Og det generelle angstniveau begynder måske allerede her at aftage.


Når vi har afdækket og bearbejdet alle oplevelser og forhold som kan være årsagen til  at angsten har udviklet sig, afslutter vi forløbet med AngstNeutralisering.  Her gennemgås, behandles og neutraliseres alle kendte specifikke angstreaktioner og provokationer, som herefter skal eksponeres indtil de er "glemt". 

Den del af terapien benytter østens energi- og medianbane stimulering, som også kendes fra akupunktur, zone terapi, TFT m.m.


Udviklingen af audacis behandlingen begyndte tilbage i 2010 og i 2014 gennemførtes de første egentlige behandlingsforløb og siden da har over 500 personer gennemført behandlingen, som undervejs er blevet videreudviklet og tilpasset intenst. Fokus var oprindeligt primært rettet mod panikangst, som måske er den mest lidelsesfulde og invaliderende angstform. Men de øvrige angstformer kan i praksis behandles med næsten samme metode, og audacis behandlingen omfatter nu nøje tilpassede forløb rettet mod de mest almindelige angstlidelser. Læs mere her.


Som det beskrives her virker det meget kompliceret og omfattende, hvilket metoden også er og især udviklingen heraf har været. 

Intet svært undervejs

Men selve behandlingen opleves af den angstramte som meget enkel, nem og ligetil. Der er næsten intet svært undervejs, og kun meget lidt som kan gøres galt eller mislykkes. Og hjemmearbejdet er  særdeles overkommeligt, når man først er i gang. Og det hele gennemføres efter en dynamisk og ”forceret metode”, som sikrer at man kommer igennem behandlingen nemmest, hurtigst og billigst muligt. 

Vi arbejder her med alle de stress- og angstprovokationer, tanker, situationer og oplevelser som påvirker dig. Én for én tager vi udgangspunkt i de specifikke situationer, tanker og oplevelser som tidligere har udløst din angst og stress.


Mens du har dine tanker fokuseret på den angstudløsende situation og genkalder de følelser du husker,  bearbejder vi de underbevidste følelser både fysisk og kognitivt. Under den proces re-konsoliderer din angsthukommelse erindringen fra situationen. Men denne gang uden angsten.   

Næste gang du tænker på eller oplever situationen er angsten svækket og måske helt væk. I praksis har din krop og hjerne nu "glemt" sammenhængen og situationen skaber ikke længere nogle former for angstfølelser.*


Kun den del af hjernen som gemmer på dine vaner, tror at du igen vil føle angst. Men i virkeligheden vil  du ikke længere mærke noget. Du er blevet "Fri for Angst".*

*Disclaimer

Der er ingen garanti for at opnå et bestemt resultat i behandlingen. Selv om langt de fleste reagerer positivt, er vi alle forskellige og reagerer forskelligt på behandling. Testimonials på dette websted er derfor ikke nødvendigvis repræsentative for hvad du kan forvente. Ved start af behandling, accepterer du, at vi ikke er ansvarlige i tilfælde af manglende behandlingsresultater.


Hovedkontor:

Gammel Hareskovvej

Hareskovby 

DK-3500 Værløse

Konsultationer  kun efter aftale

Tlf 31 12 93 37
    

Telefontid:
Mandag til Fredag fra 8.45 til 9.15

E-mail: klik her

Copyright  ©  All Rights Reserved 2014