Det praktiske

Alt det praktiske

Behandlingforløb

Et audacis angst terapi forløb omfatter typisk  mellem 6 og 12 behandlinger fordelt over 2-4 måneder. Men man kan sagtens vælge at strække det over længere tid. Man er heller ikke  forpligtiget til at gennemføre hele forløbet og kan altid afbryde eller holde pauser undervejs. Vær dog opmærksom på at Angstneutraliseringen ligger som den sidste del af forløbet. 


Før opstart af behandlingsforløbet udarbejdes en individuel behandlingsplan. Her skal du bl.a. selv formulere en række Kritiske Succes Faktorer (KSF) dvs. målbare ændringer og resultater, du ønsker at opnå efter behandlingsforløbet.

Eksempler kunne være:


".. frit at kunne gå i Netto uden at min angst overmander og forhindrer mig i at gennemføre mit indkøb"


".. at slippe helt for angsten-for-angsten når jeg er eller skal  /være hjemme alene/ud og rejse/køre i bus…."


" .. at få mod til at påbegynde  nedtrapning af medicin og slippe for angsten for hvordan min krop og mit sind vil reagere.."


" .. at kunne acceptere en ny uvant kropsfornemmelse uden at blive panisk angst for at jeg er ved at blive dødeligt syg." 

Virkning med det samme

audacis angst terapi starter som hovedregel med symptombehandling af den angst, der plager dig mest. Ofte er det angsten-for-angsten. Desuden tilstræber vi ved første behandling også at udvælge en specifik tidligere traumatiserende hændelse, som du stadig finder er belastende og ubehagelig at tænke på. Som eksempel :


"dengang  jeg fik at vide at jeg måske var alvorligt syg, fordi jeg fik konstateret..en knude i mit ene bryst/forhøjet blodtryk...."


"tanken om det anfald af panikangst, som jeg fik for 5 år siden i bussen…og som ingen kunne hjælpe mig ud af. Frygten for at det kommer igen"


Efter den første behandling vil du de efterfølgende dage mærke at ubehaget og utrygheden ved denne hændelse er aftaget væsentligt. Og du vil med stor sandsynlighed også føle at din generelle uro og angst er begyndt at aftage*.


Hver ny audacis session indledes med en opfølgning på din tilstand samt status på de forhold, situationer og tanker som sidst blev behandlet.


Umiddelbart efter aftale om opstart af et audacis forløb skal du begynde at udfylde en angst dagbog, så du selv løbende kan følge hvordan din tilstand udvikler sig.

Tidsbestilling

Ønsker du at komme i behandling, skal du først  udfylde formularen herover. Du modtager hefter automatisk et audacis angstskema, som du skal udfylde. På baggrund af dette vurderes hvilken behandling du behøver og du modtager et forslag til behandling samt et forslag til tidspunkt for hvornår du kan  begynde.


Ventetid

Når du returnerer dit audacis angstskema får du automatisk næste plads på ventelisten. Der er typisk mellem 10-21 dages ventetid for opstart med ordinære tider.   

Akut tid

Er du hårdt plaget kan en akut tid arrangeres inden for 48 timer. Der vil da være et akut-tillæg på prisen for første behandling.


Afbestilling

Aflysninger og flytninger af tider skal ske senest 48 timer før. Ved aflysning 48 til 24 timer før betales 50% af fuldt honorar.

Ved aflysning mindre end 24 timer før betales fuld honorar.  Aflysninger og flytninger skal ske via e-mail. Eller SMS hvis ikke andet er mulig.

Modtag Behandlingsplan

* indicates required

Behandlingssted

Behandlingen sker i Hareskovby, Værløse. Nærmere adresse fremsendes efter aftale.


Online Behandling

Er det svært for dig at komme til hertil, kan audacis angst terapi gennemføres via Online  Video opkald. Det forudsætter blot at du har en god internet forbindelse. Det vil dog altid være det bedste at mødes personligt især ved den første behandling.


Er du igang med et audacis angst terapi forløb kan behov for pludselige akutte behandlinger ligeledes tilbydes Online med kort varsel.


Pris

Når du har udfyldt og sendt dit audacis angstskema retur, vil du modtage en vurdering af hvad der skal til for at gøre dig Angstfri samt et forslag til et behandlingsforløb. Sammen med behandlingsforslaget vil du modtage en indikation på antal nødvendige behandlnger samt en pris herfor.


Hver session omfatter 50 minutters behandling samt forberedelse og opfølgning.


Der er ikke overenskomster sygesikringen eller forsikringsselskaber.