Angst typer som kan behandles

Angst Typer 

audacis angst terapi er en behandlingsform som er udviklet målrettet til at opløse og fjerne de  irrationelle angst reaktioner som ødelægger dit liv. Læs her om de forskellige angst typer og hvordan de behandles.

Panikangst som opstår pludseligt, kan oftest føres tilbage til en række belastende traumatiske oplevelser eller forhold tidligere i livet. Situationer hvor vi bevidst eller ubevidst har erkendt en eksistentiel frygt og som vor underbevidsthed efterfølgende gemmer i reptilhjernens angsthukommelse Amygdala. Denne del af hjernen vil herefter forsøge at regulere vores adfærd, så vi undgår at komme i tilsvarende situation. Man begynder da at føle sig utryg, ængstelig og bange ift. specifikke situationer og tanker. Og udvikler oftest herefter udgåelsesadfærd. Ofte ubevidst og uden det rigtigt giver mening. Hvis de pågældende oplevelser er for overvældende eller utallige. Eller bare umulige at undgå, vil hjernen på et tidspunkt blive overbelastet og vi begynder til sidst at reagere med umotiverede angstanfald. Situationer hvor kroppen med ét pludselig går i alarmberedskab. Vi har fået Panikangst. 

Angst-for-angsten som næsten altid følger efter de første anfald med panikangst, er i virkligheden en reel frygt. Frygten for at det lammende panikanfald man tidligere oplevede kan komme igen når som helst. Uden man da kan gøre noget. Uden man forstår hvorfor eller kan gøre noget for at undgå det. Panikanfaldet er nu blevet et nyt traume i sig selv. Og snart begynder angsten at trigge sig selv, hvis man mærker det mindste som bare minder om et panikanfald. Man er nu for alvor fanget i sin Panikangst. Reaktionen kan herefter blive så stærk at den konstante angst-for-angsten virker direkte lammende og invaliderende.      

Sygdomsangst kan have afsæt i mindre dramatiske oplevelser og forhold, og istedet udspringe af vedvarende belastende bekymringer og tanker. Men er dog også ofte initieret af specikke oplevlser med alvorlig sygdom tæt på livet. Er du bekymret for din krop, dit helbred eller livsstil. Utilfreds med dit job. Dårlig samvittighed. Ulykkelig i dit parforhold eller deprimeret over dine fremtidsudsigter, kan tankerne og den naturlige frygt som trigges heraf: frygten for at miste, blive syg, alene, fattig, udstødt etc. betyde at du langsomt udvikler en vedvarende stress, kronisk nervøsitet med konstante bekymringstanker og til sidst egentlig angst. Oftest opleves det som sygdomsangst.

Som da låser dig selv fast i situationen - fordi du til sidst ikke "tør" tage det næste skridt. At få reduceret sin utryghed og angst kan derfor give fornyet handlekraft og overskud - som kan få dig ud af den overbelastede tilstand der blokerer dig. Så du istedet kan komme igang med at løse dine egentlige problemer.

Generaliseret angst
som også kaldes Bekymrings angst er oftest noget man opbygger meget tidligt i sit liv. Det kan også behandles med rigtigt gode resultater, men vil være mere tidskrævende. Der skal her arbejdes med de tidlige oplevelser, forhold og traumer fra opvæksten for at finde nøglen til at genskabe tryghed og troen på sig selv og tilværelsen - og derigennem en fornyet "tillid til livet".

Angst er i langt de fleste tilfælde en belastningreaktion, som skyldes en række overbelastninger og deraf ubalance i  styringen af reptilhjernens alarmberedskab. Overbelastninger som er opstået på grund af tidligere  uforløste traumatiserende oplevelser. I audacis angst terapi arbejder vi målrettet med at opløse tidligere traumatiske oplevelser, forhold og tanker som har ført til overbelastningen af hjernen. Vi opløser de specifkke forhold som har sat dybe permanente neurologiske spor i reptilhjernes angstcenter Amygdala. Med metoden i audacis er vi i stand til at forløse hvert enkelt traume mellem 90-100% på en enkelt session. Langt de fleste - over 98% glemmer herefter permanent følelserne fra de specifkke traumer vi arbejder med. Og herefter  begynder angsten at aftage.   

Fobier

Som bedst kan beskrives som en overdreven frygt med afsæt i en virkelig risko - som  f.eks. klaustrofobi, akrofobi(højdeskræk), emetofobi(frygten for opkast), flyskræk,  eksamensskræk, præstationssangst, Bro skræk, Tandlægeskræk etc. kan også behandles og reduceres markant. Nok til at man ikke længere er helt forhindret i at gøre de ting som fobien blokerer for *. Men når en frygt er begrundet i en reel risiko, vil der altid være en rest af naturlig frygt tilbage. Et fly kan jo teoretisk stadig styrte ned, og man kan også risikere at dumpe til eksamen. Vi arbejder først med eventuelle gamle traumer som har forstærket den naturlige frygt - f.eks. en skrækindjagende turbolent flyvetur eller et langvarigt elevator stop. Herefter fokusereres målrettet mod forståelse og accept af den reelle risko og konsekvens ved det som frygtes.   

Social angst er ofte forankret dybere i din personlighed og er meget ofte resultatet af mindreværd eller manglende tro på sig selv. Det vil kræve en mere dybtgående analyse at nå ind til de tidligere hændelser, oplevelser og forhold, som har skabt tvivlen på selvværdet. Men det sjældent svært at finde frem til de rigtige hændelser, og audacis behandlingen er til gengæld utrolig effektiv og kan give dig en selvtillid og ”indre ro” tilbage som er svær at forestille sig*.


OCD og Tvangstanker

gør vi indledningsvist så harmløse som de i virkeligheden er. Herefter kan vi umiddelbart reducere angsten for tvangstankerne og reaktionen på tvangshandlingerne. Og måske også dæmpe den umiddelbare trang til at gennemføre handlingerne. Men da OCD oftest er en afledningesmanøvre - dvs. en handling/tanke som har beroligende effekt i forhold til et helt andet underliggende og uforløst traume, vil trangen vende tilbage igen efter en tid. Udfordringen er derfor at finde frem til de underliggende årsager*.  Når vi sammen har fundet dem, kan vi behandle situationen og de undertrykte følelser. Efterfølgende vil  tvangshandlingerne og tankerne begynde at aftage permanent *. 


"Over 800 danskere har siden 2014 været igennem behandlingen. Læs her de mange Facebook opslag fra klienter som idag er fri af angsten"

PTSD og Kompleks PTSD

audacis angst terapi er grundlæggende bygget op omkring en særdeles effektfuld teknik til forløsning af tidligere traumatiserende oplevelser, som har sat dybe spor i reptilhjernens angsthukommelse Amygdala. Med teknikken kan alle former for PTSD reaktioner dæmpes markant. Den umiddelbare reaktion ved det bevidste minde om specifikke  oplevelser kan dæmpes mærkbart over ganske få sessioner. Men da PTSD ofte påvirker den ramte med både bevidste og ubevidste forhold, kræver det tålmodighed og tid at behandle. Selv om man hurtigt oplever markant bedring, vil der gå tid før alle aspekter kan afdækkes og kroppen finder helt tilbage i balance igen. 


Overvældende Frygt 

som skyldes at du står overfor en egentlig fare eller reel risiko kan dæmpes. Hvis du har fået en alvorlig diagnose. Er usikker i dit job. I fare for at miste din virksomhed. Hvis dit ægteskab i fare pga. utroskab. Egentlige livskriser hvor frygten er begyndt at antage et urimeligt højt niveau i forhold til hvor slemt det er og hvad der rent faktisk kan ske. Den type frygt er helt naturlig og kan eller skal ikke fjernes. Men den stadig reduceres til det niveau, som din fornuft finder "rimelig". Så det bliver mere udholdeligt at leve med din situation, og samtidig gøre dig mere nøgtern og rationel i dine betragtninger og beslutninger*. Angst-for-Angsten hører til i denne katagori, og behandles med samme metode.

       

Vedvarende Stress

er i virkligheden en tilstand af vedvarende angst, hvor kroppen er i et kronisk alarmberedskab, som fysiologisk er samme reaktion som angst. Men hvor angst oftest kommer og går er stress en kronisk tilstand med et konstant alarmberedskab. Selvom reaktionen ikke føles så overvældende og kraftig som angstanfald, er den Vedvarende Stress meget belastende for kroppen og hjernen. Derfor risikerer man til sidst en fysiologisk overbelastning så man kan opleve at bryde sammen og "gå ned med stress".


De fleste situationer hvor vi mærker Stress, kan det føres tilbage til en basal bevidst eller ubevidst frygt for at blive "udstødt" og/eller for at "miste livet", som vi kender det.  De specifikke tanker samt følelserne af angst og frygt, som ligger bag en situation med Vedvarende Stress - uanset om den er arbejdsrelateret eller skyldes andre personlige forhold kan behandles meget effektivt. De fleste oplever at kunne slappe mere af efter blot 2-3 behandlinger. Samtidig oplever man at blive mere robust i forhold til de pågældende situationer som behandles. audacis angst terapi giver derfor fornyet handlekraft og overskud til at løse de egentlige problemer. Til gengæld skal man være opmærksom på at kroppen skal bruge en del tid på at finde tilbage i balance igen efter en periode med Vedvarende Stress.